Portfolio

PORTFOLIO

Eén van de thema's waar ik mij momenteel hard voor maak is  energiebesparing en de smalle beurs. Het is mooi om te zien hoe je de energietransitie kunt benutten om juist de huishoudens met lage inkomens vandaag al concreet te helpen aan een lagere energierekening, om ze van daaruit verder door de energietransitie te loodsen.
Ook buig ik mij over thema's als 'wijken van het gas af', regionale innovatie, collectieve inkoopacties en structuren rond het online energieloket.

 

In de afgelopen periode heb ik mij mogen inzetten voor o.a.:


Gemeente Arnhem (2023 - Heden)

  • Adviseur Arnhemse Aanpak Woningisolatie
   • Advies en ondersteuning Aanpak Woningisolatie
   • Communicatieadviseur Volkshuisvestingsfonds (SEWA)
   • Projectleider Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS)


Utrecht 10 - regionale samenwerking 16 gemeenten (2021-Heden)

  • Projectleider Regionaal Energieloket Jouw Huis Slimmer
   • Opstellen Projectplan en -ambities;
   • Verbetersprints en innovatie;
   • Bewaken koers en aansturing projectteam.
   • Subsidieaanvraag Provincie Utrecht


Bender groep (2019-2023)

  • Masterclasses'Sociale Energietransitie'


Gemeente IJsselstein (2021-2022)

  • Projectadviseur Aanpak Energie & Armoede
   • Ontwikkeling Plan van Aanpak; 
   • Begeleiding participatie en oriëntatie
   • Leggen verbinding met regio.
  • Communicatieadviseur Energietransitie
   • Ontwikkeling communicatie- en participatiestrategie
   • Begeleiding Transitievisie Warmte


Gemeente Arnhem (2019 - 2022)

  • Projectcoördinator RREW - 2021
   • Ontwikkeling integrale aanpak RREW voor huur én koop
  • Projectadviseur totstandkoming AAEA (Arnhemse Aanpak Energie Armoede) - 2020
  • Projectleider inzet RRE-subsidie - 2020
  • Adviseur doorontwikkeling Energiebank Arnhem - 2019
  • Projectleider Pilot Energiearmoede
   (Climate Active Neighbourhood) - 2019

RVO - Duurzaam Door (2020)

  • Landelijke verkenning naar kansen en ontwikkelingen
   Inclusieve Energietransitie vanuit Sociaal Domein


  Gemeente Leeuwarden (2017 - 2020)

  • Projectleider VvE's in transitie;
   • O.a. De Tulp, Avero flat Residentie etc.
  • Ontwerpen aanpak 'Better LED, as net' voor inzet RRE-subsidie;
  • Aanjager netwerk particuliere energie initiatieven
  • Bedenken, ontwikkelen en uitvoeren succesvolle aanpak 'Energiecoach voor minima';
  • Herontwikkeling nieuwe strategie en ontwerp online energieloket;
  • 900+ particuliere verduurzamingen per jaar
  • Onderhoud netwerk duurzame bewonersinitiatieven.

  Rijksoverheid (RVO) (2019)

   • Masterclasses 'Sociale Energietransitie'

   

  Veluwe Duurzaam (2017 - 2019)

  • Avondvoorzitterschap bij collectieve inkoopactie zonnepanelen voor en door inwoners Ermelo, Elburg en Harderwijk met telkens meer dan 200 bezoekers.

   

  Nationale Duurzame Huizenroute (2017 - 2019)

  • Algemeen communicatie- en projectadvies;
  • Maken videoopnames bij bestuurders en gedeputeerden;
  • Interviews en videoreportages bij duurzame woningeigenaren thuis.

   

  NMF Flevoland (i.o.v. VNG) - 2017

  • Uitvoeren analyse inclusief adviesrapport Sociale energietransitie.

   

  Samenwerking Zuidoost-Fryslân (i.o.v. VNG) - 2017

  • Schrijven adviesrapport kansen energiebesparing met smalle beurs.

   

   

  © Perpetear | Project- en communicatieadvies